Recyklační poplatek

Recyklační poplatek za likvidaci elektronických výrobků je již započítán v ceně všech produktů v tomto internetovém obchodu.

Od 13.8.2005 platí novela zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a zákona č. 7/2005 Sb, který vychází z evropské legislativy o odpadech 2002/96/ES, známého pod používaným názvem "Zákon o elektronickém odpadu". Tato novela přináší změny především v příspěvku na historické elektrozařízení. Tento zákon platí pro všechny dovozce, výrobce, ale i prodejce. Z tohoto důvodu je dovozce a výrobce povinen vybírat tzv. recyklační příspěvek na historická elektrozařízení. Tato částka je určená k financování zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění použitého elektrozařízení, pocházejícího z domácnosti, které bylo uvedeno na trh do 13.8.2005. Je tedy určen i na zpětný odběr a další nakládání s použitým elektrozařízením, uvedeným na trh dnes již neexistujícími výrobci, dovozci, prodejci apod.

Dovozci a výrobci budou výběr recyklačního příspěvku provádět formou fakturace na každém prodejním dokladu. Následně jsou pak všichni další prodejci povinni uvádět tyto náklady dále konečnému spotřebiteli - tedy Vám. Proto i na našich prodejních dokladech najdete položku "Recyklační poplatek".

Široký výběr masážních a rehabilitačních potřeb pro odborné i domácí využití. - masaznipotreby.cz